ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 7

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 17,394
bullet.png Najnowszy użytkownik: jankosik
Ostatnie komentarze  
Polecane strony
Ebooki

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
oświatowy przegląd prasy
różności
985 23 elka07
29. lipiec 2014 09:36
egz.-mianowanie od strony t...
awans zawodowy
5724 130 is
28. lipiec 2014 20:08
niepromowanie ucznia edukac...
prawo oświatowe
140 5 Kazimierz
28. lipiec 2014 08:43
Fraternizowanie się nauczyc...
wychowanie
147 6 sabmon
25. lipiec 2014 09:18
wniosek do sądu
Tematy dawno zapomniane lub zamknięte
466 11 Kazimierz
21. lipiec 2014 12:37
śmiech to zdrowie
ani słowa o pracy
16347 411 timon
20. lipiec 2014 20:54
mam te kwalifikacje?
zatrudnienie
2165 63 reszta
20. lipiec 2014 18:25
Prezentacja
Kilka słów o sobie
21446 404 Kazimierz
17. lipiec 2014 19:18
psychologia - podstawa progr.
dydaktyka
113 3 Kazimierz
15. lipiec 2014 15:27
obowiązkowe zajecia dyd. w ...
zatrudnienie
648 15 kaczuszka1313
14. lipiec 2014 21:13
dobra książka
literatura
2975 43 Kazimierz
10. lipiec 2014 15:51
godziny pedagoga szkolnego
zatrudnienie
17796 317 gosi@
07. lipiec 2014 09:52
"niepotrzebny" - zwolnienie...
zatrudnienie
409 14 Krzysztof S
06. lipiec 2014 21:53
zwiększenie pensum pedagoga
prawo oświatowe
3520 74 Zetka
06. lipiec 2014 17:26
wybory super nauczyciela
samopomoc - proszę o..
575 32 Tomek
05. lipiec 2014 01:09
 
Deklaracją Wiary i Sumienia dla nauczycieli polskich wyznania rzymsko-katolickiego?
 
Wychowanie


Deklaracją Wiary i Sumienia dla nauczycieli polskich wyznania rzymsko-katolickiego?

Prawicowy bloger Janusz Górzyński, twórca strony neon24.pl. stwierdził:
"pracujemy nad Deklaracją Wiary i Sumienia dla nauczycieli polskich wyznania rzymsko-katolickiego".
Oto obszerne fragmenty wersji roboczej:

Nam – nauczycielom – powierzono czuwać nad wychowaniem i nauczaniem młodego pokolenia współczesnych Polaków, spośród których przeważająca część jest ochrzczona w Świętym Rzymskim Kościele Katolickim i przynależy do historycznego ponad Tysiącletniego katolickiego Narodu Polskiego.
Mając na względzie fakt, że Naród Polski jest narodem katolickim i stanowił przez wieki bastion obronny cywilizacji łacińskiej w Europie, a nawet był nazywany przez papieży „Obrońcą świata” – zamierzamy kontynuować tę wielką Tradycję. Takie bowiem będą Rzeczypospolite, jak dzieci i młodzieży chowanie.
Jesteśmy świadomymi łacinnikami i dlatego wyrażamy pełną wdzięczność naszym Przodkom za to, że możemy należeć do tej wspaniałej cywilizacji życia, miłości, prawdy, sprawiedliwości, miłosierdzia, dobra i piękna oraz świętości.
Deklarujemy zatem przywiązanie do tego Tysiącletniego Dziedzictwa naszej chrześcijańskiej kultury i katolickiej Ojczyzny, w której wolności zażywali wszyscy Polacy, niezależnie od swojego wyznania. Jednak pamiętamy, że gwarantem bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu była katolicka większość Narodu Polskiego, która sprawowała rządy w Polsce w imieniu całości Narodu – czyli wszystkich stanów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Historia dowiodła, że tylko wychowana przez Święty Rzymski Kościół Katolicki wspólnota wyznająca totalną etykę opartą na Dekalogu, czyli prawach miłości jest zdolna do zbudowania i obrony wielkiego państwa i Narodu. Za wszelkie odchylenia cywilizacyjne, za próby syntez z innymi cywilizacjami zapłaciliśmy w przeszłości wielką cenę w postaci utraty niepodległości, udręk niewoli, utraty mienia państwowego i prywatnego, a także życia milionów ofiarnych i niewinnych Polaków. Dlatego nigdy więcej nie możemy się zgodzić na eksperymenty wychowawcze i na sączenie jakichkolwiek herezji w Polskich szkołach. Wychowanie Polaków bez powiązań historycznych, z pominięciem polskiej kultury oraz bez Boga i Kościoła katolickiego, prowadziło zawsze do tragedii dziejowych, na które już sobie więcej nie możemy pozwolić. [...]
UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim -aktualną potrzebę przeciwstawiania się antypedagogicznym ideologiom oraz wszelkiej indoktrynacji we współczesnej „cywilizacji laickiej”, sekularnej, a nawet wrogiej Bogu i człowiekowi, której szerzenie grozi restauracją ludobójczych totalitaryzmów -potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale również wiedzy z zakresu wychowania i naucza według nauczycielskiego stanowiska Kościoła katolickiego.


janusz.neon24.pl

Stanowisko pani minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo, także nauczyciel uczący w szkole publicznej powinien w swojej pracy tę neutralność zachować, inaczej łamie prawo.

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY


Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


*podkreślenie moje


KARTA NAUCZYCIELA


Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 
Ważne dla nas
 
Różne


Ważne dla nas


10 lipca 2014 (czwartek), godz. 12:00

Wspólne posiedzenie komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sala 14/bud. G

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druki nr 1500 i 1500-A)

- uzasadnia poseł Marzena Dorota Wróbel (Solidarna Polska)

Sprawa ujednolicenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych z pensum nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk nr 1501)

- uzasadnia poseł Mariusz Orion Jędrysek (PiS)

Sprawa wydłużenia stażu w awansie zawodowym o okres trwających ponad rok nieobecności z powodu skorzystania przez nauczyciela z przysługujących mu urlopów i dni wolnych z tytułu macierzyństwa lub opieki nad dzieckiem.

------------------------------------------------------------------


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (transmisja TV)


KONIECZNIE OGLĄDNIJCIE !!!

Zwróćcie szczególnie uwagę na to, w jaki sposób pani Lidia Krajewska (PO), zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu.
Krótko mówiąc, zgłosiła wniosek i nie uznała za stosowne w ogóle się na ten temat wypowiedzieć choćby w kilku zdaniach.
Wygląda to tak. Mamy większość - nie ma sensu dyskutować. NIE - BO NIE - BO TAK NAM SIĘ PODOBA - BO MAMY WIĘKSZOŚĆ. BO (cytując Bogusława Lindę z "Psów") NIE CHCE MI SIĘ Z WAMI GADAĆ. Arogancja i buta. Buta i arogancja - ale to już chyba wiemy.


PS

Najbardziej podobał mi się kierunek rozumowania pana wiceministra (podpierał się tu z resztą - o czym wspomniał - badaniami przeprowadzonymi przez nasz portal).
Wymowa była mniej więcej taka: nie ma sensu zmieniać prawa, bo niesprawiedliwość dotyczy tylko niewielkiej części nauczycieli - specjalistów. WSPANIALE, BRAWO. SUPER ROZUMOWANIE. 
Egzaminy 2015
 
Edukacja


Egzaminy 2015


Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie 1 kwietnia, egzamin gimnazjalny - w dniach 21-23 kwietnia, matury rozpoczną się 4 maja - Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła w czwartek terminy przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015.
Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 1 kwietnia. O godz. 9.00 uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego i matematyki, o godzinie 11.45 - do egzaminu z języka obcego.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 21-23 kwietnia. 21 kwietnia będzie egzamin z wiedzy humanistycznej (o godz. 9.00 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, o 11.00 - z języka polskiego); 22 kwietnia - egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (o 9.00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych, o 11.00 - z matematyki); 23 kwietnia - egzamin z języka obcego nowożytnego (o 9.00 - na poziomie podstawowym, o 11.00 - na poziomie rozszerzonym).
Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 1 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie w dniach 1-3 czerwca.
Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, ustnych do 29 maja (od 4 do 29 maja będą egzaminy ustne z języków obcych, od 11 do 23 maja - ustne z języka polskiego i języków mniejszości narodowych).

Źródło: PAP
 
Wycofane maluchy
 
Edukacja


Wycofane maluchy


4 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące odraczania obowiązku szkolnego. Pozostałe zapisy noweli ustawy o systemie oświaty m.in. dotyczące asystentów nauczycieli wejdą w życie 1 września 2014 r.
Rodzice będą mogli teraz - na podstawie opinii psychologa - cofnąć dziecko do zerówki, nawet gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mogli to zrobić do 31 grudnia.
Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z nowelą o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców.


 
Wyprawka szkolna 2014/2015
 
Opieka


Wyprawka szkolna 2014/2015


Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Źródło: MEN


 
Dla przypomnienia
 
Różne


Dla przypomnienia


Zmasowana akcja internautów związanych z naszą stroną spowodowała, że wszystkie związki zawodowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, liczni posłowie z wszystkich opcji politycznych, a także niektóre kluby parlamentarne, zainteresowały się problemem pensum nauczycieli - specjalistów, zwiększanego od jakiegoś czasu przez samorządy w sposób dowolny - nawet do 40 godzin - i bez przyjęcia jakichkolwiek kryteriów, zgodnie z którymi pensum to miałoby być zwiększane. Akcja zaowocowała między innymi wieloma interpelacjami i zapytaniami poselskimi, petycjami i listami otwartymi kierowanymi przez związki zawodowe do MEN. Pojawił się również projekt nowelizacji Karty Nauczyciela wniesiony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski. Według projektu pensum miałoby wynosić:
- 30 godzin dla nauczycieli bibliotekarzy;
- 20 godzin dla pedagogów i psychologów szkolnych;
- 20 godzin dla nauczycieli w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Interpelacja nr 17062

W sprawie uregulowania wymiaru pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych w ustawie Karta Nauczyciela na poziomie norm obowiązujących takich samych specjalistów, zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zgłaszający Aleksandra Trybuś
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 04-04-2013

Interpelacja nr 17011

W sprawie systemu wynagradzania pedagogów szkolnych

Zgłaszający Iwona Kozłowska
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 04-04-2013

Interpelacja nr 17007

W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych oraz określenia go na poziomie norm ustalonych dla takich samych specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zgłaszający Wojciech Penkalski
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 03-04-2013

Interpelacja nr 16882

W sprawie zrównania pensum pedagogów szkolnych i specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zgłaszający Krystyna Łybacka
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 02-04-2013

Interpelacja nr 17108

W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

Zgłaszający Elżbieta Gapińska
Zofia Ławrynowicz
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 05-04-2013

Interpelacja nr 17322

W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

Zgłaszający Kazimierz Moskal
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 17-04-2013

Interpelacja nr 17485
W sprawie wymiaru czasu pracy pedagogów szkolnych

Zgłaszający Artur Ostrowski
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 19-04-2013

Zapytanie nr 4449
W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

Zgłaszający Joanna Fabisiak
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 14-05-2013

Interpelacja nr 18098
w sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

Zgłaszający Izabela Kloc
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 20-05-2013 
"Sprytna" pani wójt
 
Różne


"Sprytna" pani wójt

W gminie Hanna (woj. Lubelskie) jej wójt Grażyna Kowalik przekazała wszystkie szkoły gminne w ręce stowarzyszeń i fundacji, wyłączając je w ten sposób z Karty nauczyciela.
Działania te wsparło Ministerstwo Edukacji, a pani Kluzik-Rostkowska, podpisała w grudniu nowelizację rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji oświatowej. Dzięki tej zmianie gmina Hanna otrzymała porównywalną pulę pieniędzy na edukację z latami ubiegłymi. Gdyby zmiana nie weszła w życie, dostałaby ok. 20 proc. tej kwoty.
Pani wójt twierdzi, że uchroniła kilka małych szkół przed zamknięciem i uratowała ok. 80 proc. nauczycieli przed utratą pracy, a dzięki zaoszczędzonym pieniądzom wprowadziła na terenie swojej gminy system darmowej opieki przedszkolnej.
Szkoda tylko, że pani wójt nie dodaje, że nauczyciele zatrudnieni "u niej" na kodeks pracy zarabiają 2600 zł brutto. Czyli pewnie jakieś 1700 zł "na rękę". No, żyć nie umierać. Prawdziwe nauczycielskie Eldorado.

Posłowie Twojego Ruchu oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej skierowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowelizacji rozporządzenia z konstytucją oraz ustawą o dochodach samorządu. Zdaniem posłów minister edukacji nie miał delegacji ustawowej do podpisania takiego rozporządzenia.

 
Stypendium szkolne. Przyjmowanie wniosków, rozliczanie
 
Opieka


Stypendium szkolne. Przyjmowanie wniosków, rozliczanie

Kończymy nasze kolejne badania. Wzięło w nich udział 277 pedagogów. Oto wyniki:

 
Etyka w szkole
 
Edukacja


Etyka w szkole

W szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub etyki, lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne.
Możliwe jest również - na podstawie ww. przepisów - powierzenie prowadzenia zajęć z etyki nauczycielowi, który ukończył studia wyższe w innym zakresie niż filozofia/etyka, jeśli ich program obejmował treści nauczanego w szkole przedmiotu etyka, w zakresie wynikającym z podstawy programowej przedmiotu, określone dla danego etapu edukacyjnego.
Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
Dyrektor szkoły, oceniając kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka, uwzględnia zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej tego przedmiotu.
Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

Źródło: MEN

 
Asystenci nauczyciela w szkołach
 
Opieka


Asystenci nauczyciela w szkołach


Zgodnie z ostatecznym brzmieniem ustawy zatrudniony na podstawie kodeksu pracy asystent ma pomagać wychowawcy w świetlicy lub nauczycielowi klas I–III (także w placówkach specjalnych i integracyjnych). Do jego zadań ma należeć wspieranie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ma je wykonywać wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

Źródło: Gazeta Prawna

 
Nowy elementarz
 
Edukacja


Nowy elementarz


Do MEN w ciągu tygodnia spłynęło blisko 200 opinii w ramach społecznych konsultacji pierwszej części „Naszego elementarza”, czyli podręcznika dla pierwszoklasistów. Najwięcej kontrowersji budzi sposób nauki czytania: zamiast tradycyjnego sylabowego w rządowym podręczniku wprowadzona jest metoda globalna. Bez sylabizowania, całymi wyrazami.

Źródło: Gazeta Prawna

Każdy "głuptas" wie (jak widać - prawie każdy), że ta metoda nie jest efektywna przy nauce czytania w językach charakteryzujących się rozbudowaną fleksją, zgodnością pisowni i wymowy (języki fonetyczne) i mających przewagę dłuższych, trudnych do zapamiętania wzrokowego wyrazów. Takim językiem jest właśnie język polski.
Wprowadzanie tej metody to ślepe i bezmyślne naśladowanie anglosaskich wzorów i to już coraz mniej popularnych nawet w tych krajach.
Dość dawno temu Eve Malmquist pisał:
W krajach gdzie dotychczas stosowano konsekwentnie metodę czytania całych wyrazów lub zdań, napotykamy tendencję do coraz częstszego podkreślania znaczenia wprowadzania w początkowym okresie nauki czytania również i metod fonetycznych. Nawet w krajach anglojęzycznych w ostatnich latach coraz większe zastosowanie zaczynają mieć metody fonetyczne i ćwiczenia w wybrzmiewaniu głosek.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
bullet.png "Misja Specjalna"
bullet.png Maciek
bullet.png Kacper - chłopiec w ...
bullet.png projekt "Wolni-bez-W...
bullet.png "Zdrowie psychiczne-...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

28/07/2014
22/07/2014
Za te wszystkie wspaniałe pomysły MEN trzeba rozpieszczać Smile
is
22/07/2014
To rarytas, szkoda marnować...
22/07/2014
U nas prezydent w ramach kampanii rozdaje dżem. Is, może zrobiłabyś trochę słoiczków z muchomorami i podarowała tym od oświaty? Grin
is
22/07/2014
Z ilości wpisów widać,że wakacjujemy.U mnie zaczął się sezon ogórkowo- pomidorowy, muchomory zbierałam tylko dwa razy
15/07/2014
To był jedyny mecz, który oglądałem... Pewnie dlatego że finałowy i przez to, że dwóch NASZYCH jest w tej drużynie...
14/07/2014
Dla mnie też mecz był bardzo dobry, ale w wykonaniu Argentyny. Tylko właśnie szczęścia im zabrakło. Smile
14/07/2014
Rafale, muszę się z Tobą nie zgodzić. Uważam, że mecz był bardzo dobry, a z dwóch świetnych drużyn wygrała ta, która miała trochę więcej szczęścia.
14/07/2014
Tragiczny mecz. Niemcy jak zwykle po topornej grze wymęczyli gola w ostatnich minutach. Ja kibicowałem Argentynie. Wink
13/07/2014
Mecz nie najgorszy Wink przyznam szczerze, że kibicowałam raczej Argentynie ale...dzięki Niemcom Polacy zostali mistrzami świata Grin
13/07/2014
Świetny mecz.
13/07/2014
idę spać mało szczęśliwa
13/07/2014
no i... wściekło mnie teraz...
13/07/2014
No i dogrywka.
is
10/07/2014
ja po tym białym śpiewie na Suchej Górze( a wł. w Suchej Gorze), to chyba wiedźma już się powoli staję.
09/07/2014
Resztuniu- jutro napisze długi list - serio, serio. a co do klątwienia- niestety, nie mam takiej mocy (a czasem by się mi to przydało Pfft
09/07/2014
to nie obstawianie tylko klątwienie Smile
09/07/2014
Kaziu, znowu padłam Smile Do wszystkich Krysiek i Iwon...wiedźm zresztą...
09/07/2014
Is- to obstawiajmy wynik Smile Może się jeszcze ktoś dołączy?
09/07/2014
Kaziu- jesteś niemożliwy Grin
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png oświatowy przegląd p...
bullet.png egz.-mianowanie od s...
bullet.png niepromowanie ucznia...
bullet.png Fraternizowanie się ...
bullet.png wniosek do sądu
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1161]
bullet.png zatrudnienie peda... [464]
bullet.png śmiech to zdrowie [411]
bullet.png Prezentacja [404]
bullet.png petycja- wysyłamy... [357]


7,674,043 Unikalnych wizyt