ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 5

bullet.png Użytkowników online: 1
maran

bullet.png Łącznie użytkowników: 20,287
bullet.png Najnowszy użytkownik: Pedagog20162016
Ostatnie komentarze  

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
godziny pedagoga szkolnego
zatrudnienie
29898 488 sylunia81
24. sierpień 2016 16:03
egz.-mianowanie od strony t...
awans zawodowy
8754 200 madzialenka81
24. sierpień 2016 13:30
niepełnospr. sprzężona
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
864 34 wosiu
23. sierpień 2016 22:36
awans pedagoga
awans zawodowy
3971 55 karkalmaz
22. sierpień 2016 20:15
Internet, facebook, sieć - ...
wychowanie
1055 19 is
16. sierpień 2016 11:09
awans zawodowy (teczka na d...
awans zawodowy
4163 116 Dosiaczek37
10. sierpień 2016 14:17
urlop macierzyński+ zaległy...
prawo oświatowe
577 18 akinorew
27. lipiec 2016 17:23
Zmiany w szkolnictwie
prawo oświatowe
1996 31 jolcia2
15. lipiec 2016 21:18
oświatowy przegląd prasy
różności
3478 62 reszta
07. lipiec 2016 11:57
odroczenie ob. szk. a zgoda...
prawo oświatowe
879 42 Tomek
29. czerwiec 2016 22:32
"radosna twórczość" OP
zatrudnienie
627 9 reszta
29. czerwiec 2016 19:09
blog HALLministerki
Tematy dawno zapomniane lub zamknięte
748 15 Kazimierz
26. czerwiec 2016 20:22
petycja- wysyłamy od ponied...
zatrudnienie
28518 563 Soniq
23. czerwiec 2016 13:27
dziennik
dokumentacja
23135 372 gbecia
23. czerwiec 2016 10:27
pogarda wobec nauczycieli
różności
1639 43 taanna30
21. czerwiec 2016 22:46
 
Pensum specjalistów
 


Pensum specjalistów

Pensum logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego zostanie ustalone bezpośrednio w Karcie nauczyciela. Gminy nie będą miały już wpływu na jego wysokość.
Po ostatnim spotkaniu w MEN mamy zapewnienie pani minister, że pensum tych nauczycieli będzie zapisane bezpośrednio w ustawie i ma być ustalone na poziomie 20 do maksymalnie 24 godzin – mówi DGP Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl


 
Interpelacja nr 19995 pani poseł Anny Zalewskiej (rok 2013) do ministra edukacji narodowej w sprawie zmian w polskim systemie oświatowym wobec planowanych masowych zwolnień kadry pedagogicznej (24 l
 


Interpelacja nr 19995 pani poseł Anny Zalewskiej (rok 2013) do ministra edukacji narodowej w sprawie zmian w polskim systemie oświatowym wobec planowanych masowych zwolnień kadry pedagogicznej (24 lipca 2013 r)

[...] W związku z wykonywaniem mandatu poselskiego spotykam się z nauczycielami pracującymi w szkołach średnich, podstawowych oraz gimnazjach. Wyrażają oni zaniepokojenie publikowaną niedawno w mediach wypowiedzią Pani Minister edukacji narodowej dotyczącą planowanej likwidacji, wobec zjawiska niżu demograficznego, około 7 tysięcy etatów nauczycielskich i sugerowanym przekwalifikowaniem zawodowym. Takie informacje budzą poważne zaniepokojenie środowiska nauczycielskiego nie tylko perspektywą wzrostu bezrobocia, ale również wpływu tak dużej liczby zwolnień na ogólną kondycję polskiego systemu szkolnictwa, która jego zdaniem i tak jest już zła.
Nauczyciele obawiają się, że wskutek planowanej likwidacji ich miejsc pracy staną się osobami, których szanse na przekwalifikowanie zawodowe będą wyłącznie iluzoryczne. Dotyczy to w szczególności tych spośród nich, którzy legitymują się ok. 20-letnim stażem pracy, będąc ludźmi zbyt młodymi, aby skorzystać z systemu nauczycielskich świadczeń emerytalnych, a jednocześnie którym z powodu dojrzałego wieku będzie szczególnie ciężko znaleźć zatrudnienie w nowym zawodzie. Ponadto nauczyciele uskarżają się na dokonywane przez organy prowadzące poszczególne placówki oświatowe akcje reorganizacyjne ukierunkowane na łączenie poszczególnych szkół, w szczególności podstawowych z gimnazjami. Bazując na swoim doświadczeniu pedagogicznym wyrażają obawy, że skoncentrowanie w jednej placówce dzieci i młodzieży prowadzić będzie nie tylko do ˝przeludnienia˝ szkół, ale co więcej, prowadzić będzie do wzrostu zachowań agresywnych, szerzenia się w szkołach przemocy oraz innych patologicznych zjawisk (narkomania, alkoholizm). Zdaniem nauczycieli, konsekwencją tego stanu rzeczy będzie nie tylko znaczne obniżenie się poziomu nauczania, ale również pogorszenie się warunków ich pracy i bezpieczeństwa w szkołach.
[...]


 
Nowa ustawa regulująca system oświaty już za dwa tygodnie
 


Projekt za dwa tygodnie


Projekt założeń do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zmieniającej strukturę szkolną powinien być gotowy w dwa tygodnie, następnie rozpoczną się prekonsultacje, a po nich konsultacje społeczne - zapowiedziała w środę wiceminister edukacji Teresa Wargocka.

 
Reforma oświaty - Komentarz prezesa ZNP
 


Reforma oświaty - Komentarz prezesa ZNP

Nie wyrażamy zgody na niszczenie dorobku polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów oraz na demontaż systemu oświaty! Reforma ogłoszona przez minister edukacji w Toruniu wywoła ogromny chaos!
[...]
Likwidacja gimnazjów nie rozwiąże istniejących problemów, ale stanie się źródłem kolejnych. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.
Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają badania dotyczące przemocy w szkołach, z których wynika, że do przemocy częściej dochodzi w szkołach podstawowych.
Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają wyniki gimnazjalistów. Wg międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej!
Ta decyzja spowoduje zwolnienia. Mamy ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, nie wszyscy pracownicy tych szkół znajdą zatrudnienie w innych placówkach.
Nie wierzymy w zapewnienia minister edukacji, że nikt nie straci pracy. O etatach dla nauczycieli decyduje samorząd, a nie ministerstwo! Z ekonomicznego punktu widzenia taniej będzie przydzielić dwie, trzy dodatkowe godziny np. biologii nauczycielowi szkoły podstawowej niż zatrudnić nowego biologa. Tym bardziej, że coraz częściej nauczyciele pracują dziś w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół czy ¾ etatu.
Miesiąc temu szefowa MEN zapewniała nas: „Nieprawdą jest, że w związku z tą reformą zostanie ktokolwiek zwolniony”. Dziś wiemy, że podwyższenie wieku obowiązku szkolnego spowodowało zwolnienia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na niespotykaną dotąd skalę. [...]

Źródło: www.znp.edu.pl
 
Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
 
Różne


Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ws. przedstawionych przez minister Annę Zalewską założeń dotyczących zmian w polskiej oświacie.


Zdaniem członków Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawione przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską na konferencji w Toruniu „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” założenia zmian oświatowych budzą wielki niepokój i obawę o utratę miejsc pracy przez pracowników oświaty. Brak przedstawienia szczegółów proponowanych zmian pogłębia obawy środowiska o jakość polskiej edukacji.
Oczekujemy konkretnych informacji i zapisów dotyczących przede wszystkim podstawy programowej, wskazania źródeł finansowania proponowanych zmian i gwarancji utrzymania zatrudnienia.
Nie wierzymy, że deklarowana przez minister Zalewską likwidacja gimnazjów przez wygaszanie nie spowoduje utraty miejsc pracy.
Nasz sprzeciw budzi w dalszym ciągu brak konkretnych informacji dotyczących regulacji wynagrodzeń w oświacie.

w imieniu Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”:

Danuta Utrata
Zbigniew Świerczek
 
27 czerwca 2016
 
Różne


????????????????????????

27 czerwca 2016

???????????????????????? 
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) w sprawie planowanych w 2016 i w latach kolejnych zmian w oświacie
 


Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)
w sprawie planowanych w 2016 i w latach kolejnych zmian w oświacie
Fragment:

[...]

I. System kształcenia - 6 + 3 + pełne 3*, a w technikum pełne 4
Proponujemy 12 lat kształcenia ogólnego w rozbiciu na 6 lat szkoły podstawowej + 3 lata gimnazjum + pełne 3 lata liceum ogólnokształcącego. Za pozostawieniem obecnego modelu kształcenia zdecydowanie przemawia fakt obowiązkowego 9- letniego kształcenia ogólnego, co jest istotne w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych oraz wydłuża okres podjęcia decyzji co do wyboru dalszego kierunku kształcenia (zawodowe, ogólnokształcące). Skrócenie o rok kształcenia ogólnego będzie niekorzystne szczególnie dla uczniów, którzy zdecydują się na dalsze kształcenie w szkole zawodowej. Pełne 3 letnie liceum (4 letnie technikum), umożliwi naszym zdaniem osiągnięcie celu jakim jest przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu maturalnego.

Co oznacza: „pełne 3”? Postulowany system kształcenia ogólnego wiąże się ze zmianą terminu egzaminów zewnętrznych. Odnosząc się do obecnej organizacji roku szkolnego, zdecydowanie postulujemy, by do egzaminu gimnazjalnego uczniowie przystępowali w ostatnim tygodniu maja lub pierwszym tygodniu czerwca, natomiast egzamin maturalny powinien rozpocząć się dla abiturientów w ostatnim tygodniu czerwca lub pierwszym tygodniu lipca. Podajemy jednocześnie pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie października i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci i młodzieży.
[...]
W każdym gimnazjum należy bezwarunkowo zapewnić specjalistów wspomagających proces edukacji jak: psycholog, pedagog i doradca zawodowy, którzy powinni mieć ustawowo określony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
[...]


 
Kolejna wypowiedź Pani minister w naszej sprawie
 
Różne


Kolejna wypowiedź Pani minister w naszej sprawie

W roku szkolnym 2017/2018 zajmiemy się całościowo reformą subwencji oświatowej, której sposób ustalania jest już dość archaiczny. Musimy też wprowadzić dodatkowego nauczyciela w klasach integracyjnych i określić w rozporządzeniach jego obowiązki, a także pensum. Zobaczmy, co się stało po ostatnich wyrokach sądowych, które pozwoliły samorządom ustalać pensum pedagogów. Otóż organy prowadzące ustanawiają dla nich pensum wynoszące blisko 40 godzin tygodniowo. Dlatego proszę organizacje związkowe, aby pomogły nam wspólnie ustalić pensum dla tych nauczycieli specjalistów.

Stanowisko "Solidarności" znamy:
Delegaci WZD uważają, że zasadne jest wykreślenie z katalogu wymienionego w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy-Karta Nauczyciela nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych, dodanie w art. 42 ust. 3 liczby porządkowej „12” oraz uwzględnienie w tym zapisie wymienionych nauczycieli z jednoczesnym ustaleniem 20 godzin, stanowiących obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla tej grupy nauczycieli.
A inne związki?


 
"Solidarność" w sprawie zmian w polskiej oświacie
 
Różne


"Solidarność" w sprawie zmian w polskiej oświacie4 czerwca 2016 r.
Stanowisko nr 1/2016
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie płac nauczycieli w 2017 roku Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domaga się od rządu RP zagwarantowania w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok środków finansowych, które pozwolą objąć grupę zawodową nauczycieli podwyżką poziomu ich wynagrodzeń o 20 %.
Obowiązująca kwota bazowa ustalona była w ustawie budżetowej na 2012 r. Od tego czasu do końca 2016 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej również wzrosło o 20 %. By wyrównać relacje swych uposażeń w stosunku do przeciętnej krajowej, ponad półmilionowa grupa nauczycieli oczekuje wzrostu płacy o taki sam wskaźnik.
Ponadto stanowczo domagamy się wdrażania wszelkich regulacji płac pracowników pedagogicznych w roku przyszłym oraz w kolejnych latach od 1 stycznia i odejścia od praktyki ich realizowania od 1 września każdego roku budżetowego. Ta dziwna i krzywdząca zasada miała obowiązywać doraźnie i wyjątkowo w latach 2009-2010. Według zapewnień przedstawiciela rządu RP miała być zniesiona. Tymczasem stała się regułą określającą mechanizm zmian poziomu wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie oczekujemy pilnych prac nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli, połączonego ze zmianą systemu finansowania zadań edukacyjnych.Stanowisko nr 2/2016
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ws. przywrócenia uprawnienia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP ponownego zaliczenia zawodu nauczyciela do kategorii prac o szczególnym charakterze, co umożliwi nauczycielom skorzystanie z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę –zgodnie z dotychczasowym zapisem art. 88 ustawy-Karta Nauczyciela.
Uważamy, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, wymagający specyficznych predyspozycji psycho-fizycznych, co zostało potwierdzone w 2006 roku przez Zespół Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac w Szczególnym Charakterze.
Nie godzimy się na instrumentalne traktowanie nauczycieli, na których nakłada się coraz to nowe obowiązki, formułuje się coraz to wyższe wymagania i oczekiwania społeczne. Sprzeciwiamy się, aby kolejny raz nauczyciele stali się ofiarami oszczędności budżetowych!
Przywrócenie przepisów emerytalnych obejmujących nauczycieli obowiązujących przed 1 stycznia 2009 roku pozwoliłoby odzyskać zaufanie obywatela do państwa w zakresie dotrzymania praw nabytych. Potwierdziłoby również konstytucyjną zasadę równości wobec prawa wszystkich grup pracowniczych. Ponadto złagodzone zostałyby skutki przeprowadzenia zapowiadanej przez rząd RP reformy edukacji.
Odtworzenie zasad uzyskiwania uprawnień emerytalnych przez nauczycieli ma olbrzymie znaczenie, zwłaszcza w obliczu przewidywanego niżu demograficznego. Pozwoli na złagodzenie społecznych i ekonomicznych skutków zagrożenia zwolnieniami dużej grupy pracowników pedagogicznych.


Stanowisko nr 3/2016
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie określenia standardów zatrudnienia nauczycieli Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od ministra edukacji narodowej określenia, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, standardów zatrudnienia nauczycieli.
Tak ustalone parametry powinny precyzować w szczególności liczbę nauczycieli na oddział, maksymalną liczbę uczniów w oddziale oraz liczbę obowiązkowych zajęć dla uczniów i wychowanków w poszczególnych typach i rodzajach szkół.
Pozwoli to określić rodzaj obligatoryjnych i fakultatywnych usług edukacyjnych, ukróci samowolę jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ingerencji w proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy, itp.
Ponadto standaryzacja edukacji ujawni rzeczywisty poziom finansowania oświaty przez państwo, pozwoli na uporządkowanie systemu informacji oświatowej.

Stanowisko nr 4/2016
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie ujednolicenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów.
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wnioskuje o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie ujednolicenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez pedagogów, psychologów i logopedów.
Delegaci WZD uważają, że zasadne jest wykreślenie z katalogu wymienionego w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy-Karta Nauczyciela nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych, dodanie w art. 42 ust. 3 liczby porządkowej „12” oraz uwzględnienie w tym zapisie wymienionych nauczycieli z jednoczesnym ustaleniem 20 godzin, stanowiących obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla tej grupy nauczycieli.


Przewodniczący
WZD KSOiW NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Świerczek

Zastępca
Przewodniczącego
WZD KSOiW NSZZ „Solidarność”
Agata Łyko


 
MEN do kuratorów
 
Różne


MEN do kuratorów

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 25 maja 2016 r.
DWST-WPZN.6021.277.2016.MJ
Szanowni Państwo Kuratorzy Oświaty,
w związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)przez ustawę nowelizującą z dnia 18 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 668),przekazuję informację na temat organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi do 40 godzin. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować trzy rodzaje zajęć, określone w art. 42 ust. 2 wymienionej ustawy.
Od dnia 1 września 2016 r. przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela otrzyma następujące brzmienie:
„2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;”.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, nauczyciel, w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy oraz otrzymywanego wynagrodzenia, będzie zobligowany do realizacji m.in. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
Jednak obowiązek realizowania przez nauczycieli zajęć i czynności określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela nie może być wykorzystywany przez dyrektora do wypełniania nimi godzin pracy objętych obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć (pensum) ustalonym dla innego stanowiska.
Ponadto, ustalenie przez dyrektora szkoły określonych zadań nauczyciela w ramach innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły musi umożliwić nauczycielowi realizację wszystkich rodzajów zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy – Karta Nauczyciela w ramach jego tygodniowego czasu pracy.
W okresie przejściowym, do czasu systemowego rozwiązania organizacji ww. zajęć, dyrektorzy powinni motywować nauczycieli do realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w ramach ich tygodniowego czasu pracy, wykorzystując funkcję wspierającą dodatku motywacyjnego.
Odnosząc się do organizacji pracy świetlicy, należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), zapewnienie uczniom ożliwości korzystania ze świetlicy jest jednym ze statutowych zadań szkoły publicznej.
W myśl ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole podstawowej lub gimnazjum, w tym specjalnych, ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły podstawowej, gimnazjum w tym specjalnych lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z tym że w szkołach specjalnych liczba uczniów w grupach wychowawczych powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla oddziału szkoły podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnego. Uczniowie przebywający w świetlicy, muszą mieć stałą opiekę; w tym celu dyrektor szkoły zatrudnia wychowawców świetlicy, których tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 lp. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, wynosi 26 godzin. Godzinami pracy w świetlicy nauczyciele mogą mieć także uzupełniony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; w tym przypadku, ze względu na realizowanie obowiązków określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela będzie miał zastosowanie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Wychowawca świetlicy realizuje w ciągu roku szkolnego zajęcia zgodne z planem pracy świetlicy. Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy. Świetlica szkolna pełni ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj. w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki oraz w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych.
W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent wychowawcy świetlicy (art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty).
Do zadań asystenta należy wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem wychowawcy świetlicy i nie może zastępować lub pełnić roli wychowawcy świetlicy.
Stanowisko wychowawcy świetlicy, wraz z wymiarem godzin, musi być zaplanowane w arkuszu organizacji szkoły. Przypominam, że organizacja pracy szkoły musi być zaopiniowana przez radę pedagogiczną. Przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły dyrektor powinien zaplanować liczbę miejsc dla uczniów, którzy rozpoczną naukę od 1 września. Planowanie to powinno wynikać z analizy ostatnich lat i znajomości środowiska szkolnego.
Organ prowadzący szkołę powinien zatwierdzić arkusz organizacji szkoły do końca maja roku poprzedzającego dany rok szkolny. Zatwierdzony arkusz stanowi dla dyrektora gwarancję, że szkoła otrzyma środki potrzebne na organizację świetlicy.
Gdyby organ prowadzący, mimo występujących w szkole potrzeb, nie chciał zagwarantować środków na stanowisko wychowawcy świetlicy (ewentualnie asystenta wychowawcy świetlicy), kurator oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, powinien ocenić zgodność z prawem takiego działania i w razie potrzeby zastosować środki zmierzające do zapewnienia stanu zgodnego z prawem (art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
Publiczne przedszkola, szkoły i placówki są obowiązane do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.
Pomoc ta jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formach wskazanych w § 7 ww. rozporządzenia.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom m.in. nauczyciele, którzy w ramach zajęć i czynności wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, mogą prowadzić:
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
3) warsztaty,
4) porady i konsultacje.
Natomiast w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy –
Karta Nauczyciela, nauczyciele prowadzą:
1) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
2) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów, zadania nauczycieli, w tym ich tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
oraz posiadane przez nich kwalifikacje.


Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Teresa Wargocka
Sekretarz Stanu
 
Rodzic konsument
 
Opieka


Rodzic konsument

Dziś nauka to usługa edukacyjna. Szkoła to salon, który ją oferuje. W tym układzie rodzic zmienił się w klienta. Najczęściej roszczeniowego, z ograniczonym zaufaniem. Czyli szkolną zakałę, którą przeklinają nauczyciele.[...]
Rodzice nie tylko mają pretensje o jakość nauczania. Chcą również, by szkoła przejęła za nich wszystkie funkcje wychowawcze. Mają zapobiec piciu, paleniu, wagarowaniu, zachęcić do nauki, wdrożyć odpowiednie ideały. Za tymi wymaganiami nie idzie jednak szacunek do tego, który ma się tym zająć. Najważniejszego ogniwa w tym procesie – nauczyciela.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl


Gorąco polecam przeczytanie całego artykułu pod podanym linkiem. Zadziwiające, że artykuł ten ukazał się akurat w Gazecie Prawnej. Pewnie pan Grabek i pan Radwan są na urlopie. Polecam również lekturę komentarzy. Osobiście zwróciłem szczególną uwagę na następujący fragment:
[...]najwyższy czas powiedzieć Wam prawdę co nas boli , prostych ludzi. My pracujemy w warunkach niewolniczych prawie 3 ml w osób na umowach śmieciowych , bez prawa do socjalnego i prawa do urlopu. Nie mamy siły na wychowanie i odrabianie za Was lekcji zadanych dzieciom do domów. Najwyższy czas żebyście o tym wiedzieli. Bo żyjemy w jednym Państwie. My pracujemy , bo chcemy utrzymać nasze rodziny , ale nie jest nam łatwo , nie wolno nam się żalić , bo komu mamy powiedzieć . W pracy jak się nie podoba , to pracodawca potrafi powiedzieć , że na to miejsce czeka za brama kilka osób. My pracujemy dla Was.[...]
Tak więc, to my mamy odpowiadać za niewolniczą pracę, umowy śmieciowe, sposób traktowania pracowników przez pracodawcę itd., itp. Pewnie jeszcze za szarańczę w Czadzie i tornado na Karaibach.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24/08/2016
23/08/2016
I wszyscy pięknie "łykają" likwidowanie gimnazjów i cały ten chaos Sad ehhhh
is
23/08/2016
Chyba odchodzę w dobrym momencie.
19/08/2016
Jeszcze nie raz nas wszystkich zatka Smile Smile
19/08/2016
A mnie zatkało!!!!!!!!!
19/08/2016
http://natemat.pl.
..protestuje
Wbiło mnie w fotel!
18/08/2016
2 dni czytałam "stare" wątki...ale się uśmiałam Smile
16/08/2016
Ja od kilku lat zakochałam się w Szczawnicy i jej okolicach. Droga do Czerwonego Klasztoru to moje ulubione miejsce. Oczywiście Homole i widok z Wysokiej. Polecam.
is
12/08/2016
Ja za tydzień wybieram sie do Lubska, zamierzam spotkać się z koleżanką z akademika a na pocz. września po raz pierwszy na Mazury...
12/08/2016
Oglądam Rio i boję się, byśmy nie mieli więcej dopingowiczów niż medali Sad
11/08/2016
Spływam tratwą Dunajcem a do Czerwonego idę, napawając duszę pięknymi krajobrazami. I tak co roku, zawsze coś nowego dojrzę Smile Szczawnica moja miłość.Homole, Biała Woda, w sam raz na skołatane nerwy.
10/08/2016
Ledwo poszłam na macierzyński a tu zmiana pensum Smile Ciekawe co będzie za rok Wink
10/08/2016
Szczawnica super. W niedzielę przejechałem sobie na rowerku (w dobrym towarzystwie) ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru i z powrotem.
10/08/2016
News o godzinach znacznie poprawił moje wakacyjne samopoczucie. Chyba też pójdę uporządkować gabinet, potem jeszcze kilka dni w Szczawnicy i praca. W miarę spokojny rok bo potem.... lekkie obawy
is
10/08/2016
Dzisiaj spędziłam pół dnia w gabinecie-czas posprzątać po sobie. Aż trudno sobie wyobrazić, ile materiałów zgromadziłam przez 32 lata...
09/08/2016
SmilePrzeżywałem to w lipcu, tylko ja popijałem inny - równie szlachetny - trunek. Miłego wypoczynku. Smile
09/08/2016
Kaziu, dzięki za dzisiejszego newsa Smile za nasze zdrowie pije białe wino nad morzem śródziemnym..trenu
jąc rosyjski😏
22/07/2016
22/07/2016
Staninami, centylami, procedurami...
22/07/2016
I jeszcze ewaluacją .....
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png godziny pedagoga szk...
bullet.png egz.-mianowanie od s...
bullet.png niepełnospr. sprzężona
bullet.png awans pedagoga
bullet.png Internet, facebook, ...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [563]
bullet.png godziny pedagoga ... [488]
bullet.png zatrudnienie peda... [470]
bullet.png śmiech to zdrowie [459]


14,756,820 Unikalnych wizyt